LEGO Storytelling and iPad sessions at Ysgol Morfa Rhianedd

We had our first Conwy Family Learning Programme LEGO Storytelling and the iPad session at Ysgol Morfa Rhianedd in Llandudno on Tuesday. Just some photographs of the parents and pupils having fun with the LEGO StoryStarter kits. More to come next week.

Cawsom ein Deuluoedd Conwy Rhaglen Dysgu LEGO Adrodd Straeon cyntaf a’r sesiwn wyf Pad yn Ysgol Morfa Rhianedd yn Llandudno ar ddydd Mawrth. Dim ond rhai ffotograffau o’r rhieni a disgyblion yn cael hwyl gyda’r pecynnau LEGO StoryStarter. Mwy i ddod wythnos nesaf.

 

LEGO Storytelling

Check Also

G2G Communities Rhyl Clubs

Rhyl School Holiday Clubs for Little Adventurers

Do you have a child that likes LEGO or Minecraft? Are they a budding animator? …

Proud to work with