01745 33 44 82   How to find us

Opening Hours: Mon-Fri 9:00am-4:30pm
Home / All News / LEGO News / LEGO Storytelling and iPad sessions at Ysgol Morfa Rhianedd

LEGO Storytelling and iPad sessions at Ysgol Morfa Rhianedd

We had our first Conwy Family Learning Programme LEGO Storytelling and the iPad session at Ysgol Morfa Rhianedd in Llandudno on Tuesday. Just some photographs of the parents and pupils having fun with the LEGO StoryStarter kits. More to come next week.

Cawsom ein Deuluoedd Conwy Rhaglen Dysgu LEGO Adrodd Straeon cyntaf a’r sesiwn wyf Pad yn Ysgol Morfa Rhianedd yn Llandudno ar ddydd Mawrth. Dim ond rhai ffotograffau o’r rhieni a disgyblion yn cael hwyl gyda’r pecynnau LEGO StoryStarter. Mwy i ddod wythnos nesaf.

 

LEGO Storytelling

Check Also

Caernarfon Castle Easter Workshops

Caernarfon Castle Easter Workshops

We hope you enjoyed the Create with Cadw Caernarfon Castle Easter Workshops with us. We built …

Proud to work with