LEGO® Ruthin Library, 5-15 Year Olds, Saturday 10th September, 10am-11.45am

£0.00 exc VAT | £0.00 inc VAT

Ruthin Library – LL151DS

Places are limited and advanced booking is essential. No bookings will be taken on the day.
Mae lleoedd yn gyfyngedig ac mae archebu lle yn hanfodol. Ni chymerir unrhyw archebion ar y diwrnod.

Click ‘Add to Basket‘ to Book!

Out of stock

Denbigshire Summer of Fun

Denbighshire Libraries – Saturday Animation Clubs

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych – Clybiau Animeiddio Bore Sadwrn

Do your children love LEGO®? Then this summer take advantage of the free ‘Saturday Animation Clubs’ in Libraries throughout Denbighshire. The sessions are being delivered by G2G Communities CIC, supported by Denbighshire County Council, and funded by Welsh Government. Places are limited so advanced booking is essential.
No bookings will be taken on the day.

 
Parents are welcome to stay if there is suitable space available to accommodate them. Any child under the age of 5 should not play with the LEGO being used for this activity.
 
LEGO Animation
Make and then turn your LEGO creation into a short, animated movie using iPads and LEGO animation software.
 
All sessions are suitable for 5 to 5 year-olds. Please note: the LEGO being used is not suitable for children under the age of 5 years old.
 
Places are limited and advanced booking is essential. No bookings will be taken on the day.
Ydy’ch plant yn caru LEGO®? Manteisiwch ar y ‘Clybiau Animeiddio Bore Sadwrn’ am ddim mewn Llyfrgelloedd ledled Sir Ddinbych. Mae’r sesiynau’n cael eu cyflwyno gan G2G Communities CIC, gyda chefnogaeth Cyngor Sir Ddinbych a’u hariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae lleoedd yn gyfyngedig, mae archebu lle ymlaen llaw yn hanfodol. Ni chymerir unrhyw archebion ar y diwrnod.
 
Mae croeso i rieni aros os oes lle addas ar gael iddynt. Ni ddylai unrhyw blentyn dan 5 oed chwarae gyda’r LEGO sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer y gweithgaredd hwn.
 
LEGO Animation
Creu a throi eich creadigaeth LEGO yn ffilm fer, animeiddiedig gan ddefnyddio iPads a meddalwedd animeiddio LEGO.
 
Oedran: Mae pob sesiwn yn addas ar gyfer plant 5 i 15 oed. Sylwch: nid yw’r LEGO a ddefnyddir yn addas ar gyfer plant dan 5 oed.
 
Mae lleoedd yn gyfyngedig ac mae archebu lle yn hanfodol. Ni chymerir unrhyw archebion ar y diwrnod.

Times 10.00am to 11.45am. Dates and Venues:
Saturday 3rd September 2022 – Prestatyn Library, LL199AA
Saturday 10th September 2022 – Ruthin Library, LL151DS
Saturday 17th September 2022 – St Asaph Library, LL170LU
Saturday 24th September 2022 – Rhyl Library, LL183AA
 

Proud to work with