LEGO Building. Penmaenmawr, 5-10 Year Olds. 25th August, 10am-12pm.

£0.00 exc VAT | £0.00 inc VAT

Venue Location – Penmaenmawr Library, Bangor Road, Penmaenmawr LL34 6DA

Places are limited and advanced booking is essential. No bookings will be taken on the day.

Mae lleoedd yn gyfyngedig ac mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol

Click ‘Add to Basket‘ to Book!

Out of stock

Conwy Borough County Council Summer of Fun

Do your children love LEGO®? Then this summer take advantage of the free ‘Summer of Fun’ LEGO® sessions in and around Conwy. The sessions are being supported by Conwy Borough County Council and funded by Welsh Government. Places are limited and advanced booking is essential. No bookings will be taken on the day.

Due to current COVID -19 restrictions parents are welcome to stay if there is suitable space is available to accommodate them.

LEGO Building for 5-10 Year Olds. This LEGO sessions activities are aimed at the younger participant. Fun activities based on free play LEGO building.
Conwy County Borough Council
Welsh Government

Cyngor Sir Bwrdeistref Conwy Haf o Hwyl

Ydy’ch plant chi’n caru LEGO®? Yna yr haf hwn, manteisiwch ar y sesiynau LEGO® ‘Haf Hwyl’ rhad ac am ddim yn Conwy a’r cyffiniau. Mae’r sesiynau’n cael eu cefnogi gan Gyngor Sir Bwrdeistref Conwy a’u hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Mae lleoedd yn gyfyngedig ac mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol. Ni chymerir unrhyw archebion ar y diwrnod. Oherwydd cyfyngiadau cyfredol COVID -19 mae croeso i rieni aros os oes lle addas ar gael ar eu cyfer.

YN. Plant 5- i 10 oed. Gweithgareddau LEGO wedi’u hanelu at y cyfranogwr iau. Gweithgareddau hwyliog yn seiliedig ar adeilad LEGO chwarae rhydd.
Conwy County Borough Council
Welsh Government

Penmaenmawr Library, Bangor Road, Penmaenmawr LL34 6DA

It is essential that you have booked. Please arrive 10 minutes before the session start time, this gives us time to get you set-up, so you don’t miss out on any of the session.

Conwy Borough County Council Summer of Fun Venues

• Wednesday 4 August – Abergele Canolfan Dinorben. Faenol Ave, Abergele LL22 7HT

• Friday 13 August – Colwyn Bay, TAPE Community & film. Berthes Rd, Old Colwyn, Colwyn Bay LL29 9SD

• Wednesday 18 August – Llanrwst Family Centre. Church House, Watling St, Llanrwst LL26 0LS

• Wednesday 25 August – Penmaenmawr Library. Bangor Rd, Penmaenmawr LL34 6DA

• Thursday 26 August – Llandudno Junction Youth Centre. Brickfield Terrace, Llandudno Junction LL31 7PE

Proud to work with