LEGO WeDo Robotics. Llandudno Junction, 11-18 Year Olds. 26th August, 1pm-3pm.

£0.00 exc VAT | £0.00 inc VAT

Venue Location. Llandudno Junction Youth Centre, Brickfield Terrace, Llandudno Junction LL31 7PE.

Places are limited and advanced booking is essential. No bookings will be taken on the day.

Mae lleoedd yn gyfyngedig ac mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol

Click ‘Add to Basket‘ to Book!

Out of stock

Conwy Borough County Council Summer of Fun

Do your children love LEGO®? Then this summer take advantage of the free ‘Summer of Fun’ LEGO® sessions in and around Conwy. The sessions are being supported by Conwy Borough County Council and funded by Welsh Government. Places are limited and advanced booking is essential. No bookings will be taken on the day.

Due to current COVID -19 restrictions parents are welcome to stay if there is suitable space is available to accommodate them.

LEGO WEDO robotic activities for 11-18 Year Olds. Make and programme your LEGO WeDo robot or design one yourself.
Conwy County Borough Council
Welsh Government

Cyngor Sir Bwrdeistref Conwy Haf o Hwyl

Ydy’ch plant chi’n caru LEGO®? Yna yr haf hwn, manteisiwch ar y sesiynau LEGO® ‘Haf Hwyl’ rhad ac am ddim yn Conwy a’r cyffiniau. Mae’r sesiynau’n cael eu cefnogi gan Gyngor Sir Bwrdeistref Conwy a’u hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Mae lleoedd yn gyfyngedig ac mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol. Ni chymerir unrhyw archebion ar y diwrnod. Oherwydd cyfyngiadau cyfredol COVID -19 mae croeso i rieni aros os oes lle addas ar gael ar eu cyfer.

Pobl ifanc 11- i 18 oed. Gweithgareddau robotig LEGO WEDO. Gwnewch a rhaglennwch eich robot LEGO WeDo neu dyluniwch un eich hun.
Conwy County Borough Council
Welsh Government

Llandudno Junction Youth Centre, Brickfield Terrace, Llandudno Junction LL31 7PE

It is essential that you have booked. Please arrive 10 minutes before the session start time, this gives us time to get you set-up, so you don’t miss out on any of the session.

Conwy Borough County Council Summer of Fun Venues

• Wednesday 4 August – Abergele Canolfan Dinorben. Faenol Ave, Abergele LL22 7HT

• Friday 13 August – Colwyn Bay, TAPE Community & film. Berthes Rd, Old Colwyn, Colwyn Bay LL29 9SD

• Wednesday 18 August – Llanrwst Family Centre. Church House, Watling St, Llanrwst LL26 0LS

• Wednesday 25 August – Penmaenmawr Library. Bangor Rd, Penmaenmawr LL34 6DA

• Thursday 26 August – Llandudno Junction Youth Centre. Brickfield Terrace, Llandudno Junction LL31 7PE

Proud to work with