LEGO® Workshop, Holyhead Heritage, 5-12 Year Olds, Friday August 26th, 2pm-4pm

£0.00 exc VAT | £0.00 inc VAT

Family learning fun activities at the Market Hall, Stanley Street, Holyhead, LL65 1NG
Gweithgareddau hwyliog i’r teulu yn Neuadd y Farchnad, Stryd Stanley, Caergybi, LL65 1NG

Places are limited and advanced booking is essential. No bookings will be taken on the day.
Mae lleoedd yn gyfyngedig ac mae archebu lle yn hanfodol. Ni chymerir unrhyw archebion ar y diwrnod.

Click ‘Add to Basket‘ to Book!

Out of stock

Holyhead Heritage / Treftadaeth Caergybi

Family learning fun activities at the Market Hall, Stanley Street, Holyhead, LL65 1NG
Gweithgareddau hwyliog i’r teulu yn Neuadd y Farchnad, Stryd Stanley, Caergybi, LL65 1NG

Do your children love LEGO®? During the two-hour family fun sessions children will have the opportunity to pick and mix from the following activities:

• Build the Market Hall out of LEGO and explore more about the history of people and buildings around Holyhead? The finished building will be on display at the Market Hall after the last activity.
• Use LEGO to build local/historical building in and around Holyhead.
• Make a short, animated video using LEGO.

Ydi eich plant chi wrth eu boddau efo LEGO®? Yn ystod y sesiynau dwy awr hwyliog i’r teulu hyn, bydd cyfle i ddewis a dethol o’r gweithgareddau canlynol:

• Adeiladu Neuadd y Farchnad gan ddefnyddio LEGO ac ymchwilio fwy i hanes y bobl ac adeiladau yn ardal Caergybi. Bydd yr adeilad terfynol yn cael ei arddangos yn Neuadd y Farchnad ar ôl y gweithgaredd olaf.
• Defnyddio LEGO i adeiladu mannau lleol/hanesyddol yn ardal Caergybi.
• Gwneud ffilm fer, wedi’i hanimeiddio gan ddefnyddio LEGO.

LEGO BlocksFree build: Build Holyhead out of LEGO.
Adeiladu Rhydd: Adeiladwch Gaergybi allan o LEGO.
LEGO Market HallBuild the Market Hall out of LEGO (to be displayed after the final activity on the 26th August 2022
Adeiladwch Neuadd y Farchnad gan ddefnyddio LEGO (i’w arddangos ar ôl y gweithgaredd olaf ar 26 Awst 2022)
LEGO AnimationMake a short, animated video using LEGO and iPads.
Gwnewch fideo fer, wedi’i hanimeiddio gan ddefnyddio LEGO ac iPads.

Places are limited to ten children plus adult per session so please book early. Suitable for children aged between five and twelve years old.

Mae niferoedd yn gyfyngedig i 10 plentyn ac oedolion ar gyfer pob sesiwn felly archebwch eich lle yn gynnar. Addas i blant rhwng 5 a 12 oed.

Please arrive 10 minutes before the session start time, this gives us time to get you set-up, so you don’t miss out on any of the session.

Holyhead Heritage

Holyhead Heritage LEGO® Ages 5-12 Workshops at Market Hall, Stanley Street, Holyhead, LL65 1NG

• Friday August 5th, 10.30am to 12.30pm & 2pm to 4pm
• Friday August 12th, 10.30am to 12.30pm & 2pm to 4pm
• Friday August 26th, 10.30am to 12.30pm & 2pm to 4pm

Proud to work with