LEGO® Summer of Fun, Abergele, 4-15 Year Olds, Wednesday 10th August, 1.30pm-3.30pm

£0.00 exc VAT | £0.00 inc VAT

Canolfan Dinorben Faenol Avenue, Abergele, LL22 7HT

Places are limited and advanced booking is essential. No bookings will be taken on the day.
Mae lleoedd yn gyfyngedig ac mae archebu lle yn hanfodol. Ni chymerir unrhyw archebion ar y diwrnod.

Click ‘Add to Basket‘ to Book!

Out of stock

Conwy Summer of Fun / Haf o Hwyl Conwy

Haf o Hwyl, Summer of FunDo your children love LEGO®? Then this summer take advantage of the free ‘Summer of Fun’ LEGO® sessions in and around Conwy. The sessions are being supported by Conwy Borough County Council and funded by Welsh Government. Places are limited and advanced booking is essential. No bookings will be taken on the day. Parents are welcome to stay if there is suitable space is available to accommodate them.

Ydy’ch plant yn caru LEGO®? Yna yr haf hwn manteisiwch ar y sesiynau LEGO® ‘Haf o Hwyl’ rhad ac am ddim yng Nghonwy. Mae’r sesiynau’n cael eu cefnogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’u hariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae lleoedd yn gyfyngedig ac mae archebu lle ymlaen llaw yn hanfodol. Ni chymerir unrhyw archebion ar y diwrnod. Mae croeso i rieni aros os oes lle addas ar gael iddynt.

LEGO free build / Adeiladu LEGOLEGO BlocksFun activities based on free play LEGO building.
Gweithgareddau hwyl yn seiliedig ar adeiladu LEGO.
LEGO Animation / Animeiddio LEGOLEGO Stop Motion AnimationIf you have time turn your creation into a short, animated movie using iPads and LEGO animation software.
Os oes gennych amser trowch eich creadigaeth yn ffilm fer, wedi’i hanimeiddio gan ddefnyddio iPads a meddalwedd animeiddio LEGO.
Conwy Summer of Fun

Conwy Summer of Fun LEGO® Sessions & Venues

• Wednesday 27th July 2022 – Colwyn Bay, Canolfan Ffordd Douglas, 3 Douglas Road, LL29 7PE
• Friday 29th July 2022 – Colwyn Bay, TAPE Community and film, Berthes Rd, Old Colwyn, LL29 9SD
• Wednesday 10th August 2022 – Abergele, Canolfan Dinorben Faenol Avenue, LL22 7HT
• Wednesday 17th August 2022 – Penmaenmawr, Penmaenmawr Library/Bangor Rd, LL34 6DA
• Wednesday 24th August 2022 – Conwy, Trinity Avenue, Llandudno, LL30 2TQ
• Wednesday 31st August 2022 – Llanrwst, Family Centre, Church House, Watling St, LL26 0LS

Proud to work with